%
CHF 36.50 CHF 27.40 TTC
%
CHF 29.50 CHF 22.10 TTC
%
CHF 3.50 CHF 2.60 TTC
%
Rupture de stock
CHF 14.90 CHF 11.20 TTC
%

Cires parfumées "Tarts"

Cherry Blossom – Tart

CHF 2.50 CHF 1.90 TTC
%

Lumignons "Tealights"

Cherry Blossom – Tealights

CHF 13.90 CHF 10.40 TTC
%
CHF 36.50 CHF 27.40 TTC
%
CHF 29.50 CHF 22.10 TTC
%
CHF 3.50 CHF 2.60 TTC
%
CHF 14.90 CHF 11.20 TTC
%
Rupture de stock

Cires parfumées "Tarts"

Vanilla Cupcake – Tart

CHF 2.50 CHF 1.90 TTC
%

Lumignons "Tealights"

Vanilla Cupcake – Tealights

CHF 13.90 CHF 10.40 TTC